english version

До сите хумани луѓе

Хуманоста како мотив и цел
Сите ние, иако со наполно различен отпечаток на показалецот, со различни патишта, навики, потреби и сништа, несомнено се совпаѓаме во едно – дел сме од човечкиот род, ние сме луѓе. Меѓу историјата и иднината, ние сме оние кои се сега и тука, кои можат да влијаат на денешницата, свесно, совесно, човечно.

Активности

Донација од 32 000 евра од Фондацијата T-Mobile за Македонија за Клиниката КАРИЛ
Фондацијата T-Mobile за Македонија донираше апарат за механичка вентилација на Клиниката за анестезија, реанимација и интензивно лекување – КАРИЛ.

Активности

Признание за филантропија и општествена одговорност
Фондацијата T-Mobile за Македонија доби Признание од Центарот за институционален развој – ЦИРА за 2009.
Извештаи

Финансиски извештај за 2011 година

Годишен извештај за 2011 година